Sprawdzanie odporności markerów na warunki atmosferyczne

Niezależnie od tego, czy chcesz ozdobić doniczkę czy oznaczyć stalowe bloki przechowywane poza magazynem, ważne jest, aby oznaczenia na powierzchniach narażonych na działanie warunków atmosferycznych były trwałe. Oznaczenia wykonane danego dnia często muszą być dobrze widoczne jeszcze przez wiele tygodni. W związku z tym bardzo ważne jest (zarówno w przypadku użytku osobistego, jak i profesjonalnego), aby w markerach i pisakach odpornych na warunki atmosferyczne stosowany był tusz odporny na wodę i światło.

Markery edding odporne na warunki atmosferyczne przechodzą rygorystyczne testy, mające na celu zweryfikowanie ich odporności na warunki atmosferyczne. Wewnątrz specjalnej maszyny symuluje się warunki pogodowe, zmieniające się w przyspieszonym tempie, zgodnie ze specyfikacjami DIN. Do przeprowadzenia tego testu wykorzystuje się ultraczystą wodę – czystszą od wody destylowanej. Test można powtórzyć w warunkach laboratoryjnych, a czujniki maszyny przez cały czas trwania badania pozostawione są bez zmian. Próbki bada się przez 1.000 godzin, co odpowiada okresowi 1 roku, i sprawdza je się co 250 godzin pod kątem zmian. Testom odporności na warunki atmosferyczne poddaje się produkty, które docelowo przeznaczone są do stosowania na świeżym powietrzu.