Produkty antybakteryjne produkowane przez TARIFOLD® zawierają dodatek przeciwbakteryjny o nazwie AgION® (jony srebra), naturalny środek przeciwbakteryjny, który niszczy mikroorganizmy, takie jak wirusy, bakterie, pleśń, drożdże i grzyby. Jony srebra są uwalniane, gdy mikroorganizm osadza się na powierzchni produktu. Z systemem jonów srebra AgION® zawartym w naszych produktach, unikasz zanieczyszczenia krzyżowego. W ciągu 2 godzin 99,99 % mikoorganizmów jest zniszczonych (szczegółowe wyniki dostępne na życzenie). Technologia AgION® to skuteczność przeciwbakteryjna udowodniona certyfikatami EPA i FDA w USA. Jest również zgodna z europejską dyrektywą dotyczącą produktów biobójczych 98/88 / WE.

Produkty przeciwdrobnoustrojowe TARIFOLD® są szczególnie przydatne w środowiskach wrażliwych na higienę, takich jak laboratoria, ośrodki medyczne, szpitale, kuchnie, wspólne biura i miejsca publiczne. Zalecamy odnawianie produktów co 2 lata by ochrona była optymalna. UWAGA: stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych nie zwalnia ze zwykłych zasad higieny (mycie rąk, czyszczenie, dezynfekcja, …).