O tym jak ważne jest w obecnych czasach dbanie o środowisko uczą się już dzieci w przedszkolu i szkole. Nieustannie słyszymy o raportach największych organizacji ekologicznych, które przedstawiają nam wyniki badań i obserwacji pokazujące w jak złej kondycji jest środowisko Ziemi. Spotykamy  się z mnóstwem zastraszających danych o  nadmiernym zanieczyszczeniu plastikiem wód i oceanów czy szkodach jakie wyrządzamy żyjącym w nich zwierzętom oraz o skutkach jakie czekają nas ludzi.

Firma Novus wychodząc naprzeciw zagrożeniu i wspierając ochronę środowiska prowadzi zrównoważoną produkcję czego wynikiem jest kolekcja dziurkaczy i zszywaczy  Novus re+new B4FC, B4 i B2, która powstała z recaklingu….starych lodówek!

Kiedyś byłem lodówką – dziś jestem nowym dziurkaczem i zszywaczem!


W przypadku zszywaczy i dziurkaczy Novus re+new stare lodówki są przetwarzane na recyklaty przez certyfikowaną firmę recyklingową z wieloletnim doświadczeniem w przetwarzaniu lodówek. Recyklaty to tworzywa sztuczne pozyskane z przetwarzania tzw. odpadów postkonsumenckich, a więc takich, które po użyciu przynajmniej raz stanowiły odpad domowy lub komercyjny i zostały poddane utylizacji. W ten sposób zamyka się pętla recyklingu.

Organizacja One Earth – One Ocean e.V. (OEOO) działa na rzecz oceanów wolnych od plastikowych odpadów.

OEOO prowadzi badania i tworzy praktyczne rozwiązania, jak również edukuje społeczeństwo w temacie istniejącego problemu. Koncepcja OEOO „Morskiego zbierania odpadów” zakłada odławianie zanieczyszczeń z morza i ich ponowne wykorzystanie.

 

Novus re+new: wspieraj środowisko zza biurka

Najlepszym sposobem na zmniejszenie plastikowych odpadów w zbiornikach wodnych jest po prostu ich unikanie. W lutym 2019 r. firma Novus wraz z wprowadzeniem nowej serii produktów uruchomiła wspólnie z organizacją ds. ochrony środowiska OEOO wyjątkowy projekt uświadamiający oraz edukacyjny w niemieckich szkołach podstawowych, który ma na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży, a także ich rodziców na ten niezwykle ważny temat.

Eksperci z organizacji prowadzą w szkołach oraz placówkach edukacji pozaszkolnej dostosowane do grup wiekowych wykłady oraz warsztaty dotyczące odpadów morskich, unikania plastiku oraz jego ograniczania. Ten projekt edukacyjny to inwestycja w kolejne pokolenia.

Ty też możesz wesprzeć ten ważny projekt kupując jeden z produktów Novus re+new. Z każdego zakupionego produktu Novus re+new przekazujemy kwotę nawet do 1 euro na rzecz Organizacji OE.

 

Znak jakości, któremu możesz zaufać: EuCertPlast

Jesteśmy dumni, że nasz dostawca recyklatów posiada certyfikat „EuCertPlast”, który potwierdza zgodność ze standardami unijnymi. Dopiero przed kilkoma laty stowarzyszenie firm zajmujących się przetwarzaniem i regranulacją tworzyw sztucznych oraz operatorów systemów zbierania odpadów powołało do życia system certyfikacji i kontroli obowiązujący w całej Unii Europejskiej. Jednolity system certyfikacji daje zarówno dostawcom, jak i klientom pewność, że odpady z tworzyw sztucznych będące przedmiotem handlu są przetwarzane według najlepszych branżowych praktyk w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi standardami.