Seria edding EcoLine uhonorowana tytułem Green Brand 2019/2020

 

Wielka radość w edding – międzynarodowa organizacja oceniająca marki GREEN BRANDS po raz trzeci uhonorowała serię edding EcoLine tytułem Green Brand Germany. Tytuł Green Brand otrzymują tylko te marki, które wnoszą istotny wkład w ochronę środowiska, natury i klimatu.

Wprowadzona na rynek już w 2008 r. seria produktów EcoLine, w której można znaleźć zakreślacze, markery permanentne, markery do tablic suchościeralnych i flipchartów, w przeważającej części powstaje z surowców odnawialnych oraz pochodzących z recykling. Na przestrzeni lat jest ona konsekwentnie rozwijana zgodnie z najnowszymi odkryciami w obszarze zrównoważonego rozwoju. Od trzech lat do produkcji markerów permanentnych, markerów do tablic suchościeralnych i flipchartów wykorzystuje się głównie surowce wtórne, odzyskiwane m.in. z odpadów plastikowych pochodzących z gospodarstw domowych i przemysłu. Dzięki temu plastikowe części produktów z serii edding EcoLine w 83% składają się tworzyw odzyskanych w ramach recyklingu postkonsumenckiego, a materiały pochodzące z różnego rodzaju recyklingu stanowią nawet 90% składu produktu. Edding nie tylko wybiera tworzywo w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, ale też oszczędza nowe surowce, dzięki czemu unika emisji nawet do 83 ton CO2 rocznie.  Zakreślacz edding 24 EcoLine powstaje w przeważającej części z surowców odnawialnych, dlatego został niedawno uhonorowany znakiem Blauer Engel jako wyjątkowo przyjazny środowisku.

„Cieszymy się bardzo, że dostrzeżono nasze wysiłki na rzecz ochrony środowiska i ponownie wyróżniono naszą serię EcoLine jako Green Brand . Nie ustajemy w dążeniu do tworzenia jeszcze bardziej ekologicznych produktów”, komentuje Per Ledermann, prezes zarządu edding AG.


GREEN BRANDS

Organizacja co dwa lata wyróżnia ekologiczne marki, których działania wpisują się w rosnącą wrażliwość społeczną w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowego stylu życia – zarówno stworzone z taką intencją, jak i zmieniające się w tym kierunku. Marki określane jako Green Brands dbają o produkcję przyjazną środowisku, poczuwają się do współodpowiedzialności za ochronę zasobów naturalnych i zdecydowanie zobowiązują się do troski o utrzymanie równowagi w przyrodzie, a także do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju. Obok edding EcoLine nagrodą wyróżniono kilkadziesiąt (37) innych niemieckich marek. Poza Austrią i Niemcami tytuł będzie niebawem przyznawany także w Szwajcarii, na Węgrzech, Słowacji i w Czechach.