Z życia firmy: Amex Partnerem Działań Edukacyjnych Muzeum Narodowego w Krakowie

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że nasza firma została Partnerem Działań Edukacyjnych Muzeum Narodowego w Krakowie. W ramach rozpoczętej współpracy wspieramy naszymi produktami akcje, które mają na celu pomoc w interpretacji dzieł sztuki prezentowanych na ekspozycjach stałych MNK oraz podczas wystaw czasowych. Jednym z najważniejszych założeń projektu prowadzonego przez Muzeum jest próba przekazania narzędzi niezbędnych w poznawaniu świata sztuki. Odbiorcami działań edukacyjnych są szkoły i nauczyciele, dorośli, studenci, dzieci i rodziny oraz grupy narażone na społeczne wykluczenie.

Realizowane programy dostosowane są do indywidualnych potrzeb gości i stwarzają nie tylko możliwość pogłębienia wiedzy na temat sztuki i kultury, ale również spojrzenia na nie w niestandardowy sposób. Więcej na stronie http://mnk.pl/edukacja-w-mnk .