Ogłoszenie wyniku

Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Zapytania ofertowego ogłoszonego w dn. 14.07.2017 r.

 

Ogłoszenie wyniku z dniem 27.07.2017 r. do Zapytania Ofertowego z dnia 14.07.2017 r. w zakresie zakupu usługi i dofinansowania ze środków UE w ramach projektu Rozwój Wzornictwa Produktowego w Zakresie Artykułów Komunikacji Wizualnej, I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3. Bony na Innowacje, konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17.

 

Link do pobrania     Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 27.07.2017