Zapytania ofertowe

Zapytanie Ofertowe z dnia 14.07.2017 r.

 

W związku z ubieganiem się przez firmę Amex Stationery sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Sikorki 2 o dofinansowanie projektu Rozwój Wzornictwa Produktowego w Zakresie Artykułów Komunikacji Wizualnej, w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Podziałanie 1.2.3. Bony na Innowacje, konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe Zapytanie Ofertowe.

 

 

Link do pobrania Zapytania Ofertowego (pdf)

Link do pobrania Wzoru oferty, część B (word)